Blogger Templates

Tuesday, 13 December 2011

People First

Menurut buku 'A Fair Globalization Creating Oppurtunities For All", proses perubahan visi globalisasi yang utama  ialah mengutamakan penduduk @ orang dimana dengan menghormati maruah dan memberi nilai yang sama kepada setiap orang. Proses ini mestilah lebih inklusif dengan keadilan dan membawa manfaat @ peluang kepada orang ramai dan negara. Proses perubahan visi globalisasi yang dicadangkan dalam buku ini, menekankan dimensi globalisasi dengan mengekalkan nilai-nilai murni & kesejahteraan rakyat dari segi kebebasan, kemakmuran, & keselamatan. Ia juga melibatkan kesaksamaan terhadap golongan lelaki & wanita dalam memperuntukkan peluang pekerjaan, keperluan asas spt air, kesihatan, pendidikan,tempat tinggal, dan persekitaran yang sama. 


Keperluan dalam membentuk dimensi sosial : 

Sumber gambar : Google
  • nilai-nilai sejagat perlu dikongsi bersama, di mana semua rakyat, negeri, organisasi antarabangsa, perniagaan, buruh, sivil,masyarakat dan media bertanggungjawab atas tindakan masing-masing berdasarkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia. 
Sumber gambar : Google
  • satu komitmen antarabangsa  spt  Universal Declaration of Human Rights diperkasakan untuk memastikan segala bahan  asas dan keperluan lain diberikan kepada semua orang secara adil
Sumber gambar : Google
  • untuk memastikan semua rakyat merasai pembangunan yang sama, peluang yang sama rata harus diberikan spt peluang  pekerjaan, kesaksamaan gender, mengurangkan jurang ekonomi di antara negara dan rakyat.
Sumber gambar : Google
  • mewujudkan tadbir urus yang lebih demokratik untuk membolehkan semua penyertaan dilakukan secara saksama.

p/s : hormat-menghormati amalan kita. Respect People  For Who They Are 
No comments:

Post a Comment