Blogger Templates

Sunday, 4 December 2011

Globalisasi Yang Adil...

Menurut buku 'A Fair Globalization Creating Oppurtunities For All", globalisasi yang adil sangat perlu untuk semua penduduk merasai dan menikmati kemajuan setiap negara. Terdapat beberapa aspek yang perlu diketahui oleh umum dan negara dalam menjayakan konsep globalisasi yang adil untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini kerana tidak semua negara memberi peluang kepada rakyatnya  menikmati kemajuan negara sebaliknya rakyat merasakan tertekan dan ketinggalan akibat proses globalisasi yang berlaku di negara mereka. Jadi menurut buku ini , terdapat berberapa aspek yang dikaji dan dapat dijadikan panduan dalam menjayakan misi mewujudkan globalisasi yang adil untuk memberi peluang kepada semua penduduk menikmatinya. iaitu : 


Sumber gambar : Google
  • Perubahan Wawasan - mencari proses perubahan berdasarkan nilai-nilai universal, menghormati hak asasi manusia & maruah individu, demokrasi yang adil kepada negara & rakyat.
Sumber gambar : Google
  • Gobalisasi dan Impak - kewujudan teknologi baru, dasar negara lebih terbuka hingga tiada sempadan antara negara, hubungan perdagangan yang meluas. Jika diuruskan dengan baik, kekayaan negara dapat ditingkatkan, tetapi adakah semua penduduk menikmati faedahnya. 

Sumber gambar : Google
  • Tadbir Urus dalam Globalisasi - kebanyakan masalah globalisasi yang berlaku  kerana  masalah ketidakcekapan tadbir urus negara dalam menyelesaikannya. Terdapat kebimbingan tentang ketidakadilan  tentang kaedah-kaedah pengurusan kewangan dan perdagangan di negara-negara kaya dan miskin.
Sumber gambar : Google
  • Tindakan untuk Berubah - mencadangkan alat operasi yang baru bagi meningkatkan penyelarasan dasar mengenai isu-isu sensitif seperti ekonomi, sosial,alam sekitar, pelaburan, peluang pekerjaan, kesaksamaan gender, pemerkasaan wanita,pendidikan, kesihatan,keselamatan makanan dan penempatan manusia.
*penjelasan mengenai kesemua aspek ini akan dikupas dalam post yang akan datang.

p/s : sekaya manapun sesebuah negara itu, ia bermula daripada kesusahan rakyatnya dahulu. Moga-moga negara Malaysia tahu menghargai penduduknya. 

No comments:

Post a Comment